Iedereen verdient de zorg die zij nodig hebben

Maar de tijd van zorgverleners is eindig. Met digitale hulpmiddelen maken wij hun werk gemakkelijker. Door hen een handje te helpen kunnen zij zich focussen op wat er echt toe doet.

Bloeddruk meter verbinden met devices

 

Met beeldbellen kunnen zorgverleners gemakkelijk een consult houden met mensen. Ook die moeilijk ter been zijn of in het buitenland zijn. Online vragenlijsten geven een snel overzicht van hoe het met iemand gaat, maar Curavista gaat verder.

 

Door het gebruiksgemak vullen patiënten niet alleen een vragenlijst in, maar houden deze langere tijd bij; mensen die gestart zijn in 2006 doen nog steeds mee. Hierdoor ontstaan trendlijnen die wij weergeven in medische dashboards die zijn ontwikkeld samen met zorgverleners.

 

Met wetenschappelijk onderbouwde zelfhulp modules kunnen mensen aan de slag. Zo heeft UrinControl al meer dan 24,000 gebruikers, een groot deel daarvan hoeft niet meer langs de huisarts.

Zorgverleners​
0
Ziekenhuizen​
0
ZBC's
0
Patiënten​
0
Modules
0

De makers van Curavista

drs. Esther van Noort, CEO Curavista

Dit zijn drs. Esther van Noort en Anton Kool, de oprichters en directeuren van Curavista. In 2000 las Esther dat wij in Nederland ruim 20% van ons inkomen uitgeven aan zorg. Met de toekomst van haar kinderen in gedachte, dacht ze “dit moet anders”.

Anton Kool, CEO Curavista

Samen met Anton Kool is in 2002 Curavista bv opgericht met als doel: houdt de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.
Nu staat er een goed lopend team van zeer gemotiveerde mensen, die “het verschil” willen maken. Samen maken zij nog steeds vernieuwende programma’s die elke dag duizenden mensen helpen.

Book icon

Publicaties

Curavista investeert in onafhankelijk onderzoek, omdat wij transparantie belangrijk vinden. Wat gebeurt er met de data van burgers? Wat zijn de resultaten van digitale zorg en waarom? Dat is onze maatschappelijke bijdrage aan een duurzaam zorgstelsel.

Lab Results icon

Onderzoek

Studies hebben een "Eigen Module", waarbij de onderzoekers de inhoud bepalen. De inhoud is daarmee het IP van de onderzoekers. Er zijn 35,000 personen betrokken bij verschillende onderzoeken.

Curavista Gezondheidsmeter Illustratie mensen

Onze Expertise

Onze expertise, opgebouwd in de laatste 21 jaar ligt in het bedenken en implementeren van de strategische en continue vernieuwingen die nodig zijn om een “Goed gevuld PGO” voor alle Nederlanders in 2025 te bewerkstelligen.

 

Die expertise is gebundeld in ons platform Gezondheidsmeter, in eigen beheer ontwikkeld.

Regie bij de burger: hop-on / hop-off concept

Door een goed gevuld en medisch verantwoord dossier, kan de burger de zorg zelf efficiënt regelen. De burger heeft verschillende rollen: soms een consument van “gezond zijn en gezond blijven”, soms een cliënt, soms een patiënt en soms een mantelzorger.  

 

Gezondheidsmeter hanteert het “hop-on/hop-off” model: professionals haken aan en weer af, net wanneer nodig. De burger bepaalt en wordt daarmee een nieuwe actor in het zorgproces, die direct invloed kan uitoefenen via gezond gedrag, passende behandelingen, snellere revalidatie, inzage in kosten van behandelingen en de keuzes daarin.  

 

Een actueel, medisch verantwoord (CE-keurmerk) en goed gevuld dossier voor iedereen beschikbaar. 

Dokter belt met de persoon die de demo over Gezondheidsmeter geeft

Inhoudelijk breed – Medisch hulpmiddel

Het CE-keurmerk staat garant voor een positieve risk-benefit ratio van medische software. De Europese MDR (Medical Device Regulation) wetgeving ligt hieraan ten grondslag. Medische hulpmiddelen, inclusief medische software, moeten het CE-IIa keurmerk bezitten.

 

Gezondheidsmeter is een PGO en een medisch hulpmiddel. 

 

De scope van het CE keurmerk van Gezondheidsmeter is, in lijn met haar visie, breed: de “motor” is gecertificeerd en stuurt alle modules aan. Het eindproduct zijn medische dashboards al dan niet in combinatie met alerts.

Medische dashboards worden ingezet bij: 

  1. zelftraining (app-op-recept). URinControl.nl en Vertigotraining.nl zijn actuele voorbeelden van medisch-wetenschappelijk gevalideerde zelftrainingen;   
  2. zelfmeten via medische devices, zoals Fitbit, Omron bloeddrukmeter en weegschaal, Spirobank (longfunctie thuis), Corsano (meet 18 vitals signs) en FindAir zijn gekoppeld.  Vanuit deze devices haalt Gezondheidsmeter de data op (niet een view) en hergebruikt deze gegevens binnen en tussen modules; 
  3. Thuismonitoring (al dan niet in combinatie met alerts) ontlasten de professionals door inzage in trendlijnen (stop-licht model). Zo worden complexe data eenvoudig.  
Bloeddruk meter verbinden met devices

Functioneel - breed

Gezondheidsmeter biedt functies die al dan niet in combinatie met professionals kunnen worden ingezet;

  • Medische gegevens ophalen en delen, de huidige MedMij PGO functionaliteit, waarbij Gezondheidsmeter (bijna) alle Gegevensdiensten ondersteunt en meer dan 120.000 succesvolle calls van burgers heeft afgehandeld.
  • Uitnodigen professionals om mee te kijken in een specifieke module. Dit kan óók bij de MedMij PGO module. Met name voor ZBC’s (zelfstandige behandelcentra’s) is dit een prettige functie die gebruikt wordt; 
  • eConsult 
  • Beeldbellen via een dedicated plugin, die het beroepsgeheim borgt; 
  • Foto’s maken en delen 
  • Bestanden uploaden en delen 
  • Thuismonitoring via Hybride zorgmodules voor meer dan 80 ziektebeelden via één centraal dashboard (alle modules).