« 1 ... 13 14 15 (16)

LHV huisartsbeurs 6 maart 2010

Posted op 20/01/2010 13:30:00 ( 1864 gelezen )

Curavista is uitgekozen om langs het noviteitenpad te staan met haar stand om het BIS te presenteren voor diabetes, CVRM, astma en COPD.

Lees meer...

Overzicht nieuws 2008

Posted op 31/12/2008 14:00:00 ( 1896 gelezen )

14 december 2008

"De praktijk", kwartaalblad van de VVVN besteed aandacht aan monitoren van diabetes met Gezondheidsmeter. In het december nummer van De Praktijk beschrijft José Bouw-Van Bloem hoe zij mensen met diabetes online begeleidt met de software van gezondheidsmeter. Ze gaat in op praktische aspecten van het werken met internet, eConsult declareren, wettelijke kaders etc. U kunt een gratis exemplaar van het tijdschrift aanvragen door een e-mail te versturen onder vermelding van uw naam en adres. Aanvragen: online coaching diabetes

1 december 2008

Di@log-Studie van start
Dialog Studie van start: Is het zelf online instellen door de patiënt effectiever dan "usual care"? Inzet van Gezondheidsmeter als software-frame.
Voor meer informatie over de studie ga naar de studiewebsite of naar de website van de VUmc

9 november 2008

Curavista aanwezig op de LHV-beurs
Grote belangstelling voor de inzet van Gezondheidsmeter in de praktijk: 80 nieuwe praktijken melden zich aan tijdens de LHV-huisartsenbeurs.

 

3 november 2008

Persbericht
persbericht mijnastmaonline.nl / mijncopdonline.nl

 

28 oktober 2008

Metamorfose websites
Websites van Gezondheidsmeter ondergaan metamorfose. Alle indicatiegerichte webpagina's hebben een metamorfose ondergaan. Kijk vooral eens op: mijnbloeddrukonline.nl of mijndiabetesonline.nl of mijnmigraineonline.nl of mijnosteoporoseonline.nl of mijncopdonline.nl of mijnastmaonline.nl

.

 

4 september 2008

Introductie medicatiedossier binnen Gezondheidsmeter
Naast indicatiegerichte online dossiers biedt Gezondheidsmeter nu de mogelijkheid een eigen medicatiedossier hieraan toevoegen. Op basis van de G-Standaard kan iemand een volledig beeld maken over het persoonlijk geneesmiddelgebruik. Zoals elk dossier van Gezondheidsmeter is ook het medicatiedossier online te monitoren door de eigen behandelaars. Deze nieuwe, gratis, service is beschikbaar voor alle activiteiten van Gezondheidsmeter.

 

28 augustus 2008

Symposium "eConsult in de huisartsenpraktijk"
Het symposium is georganiseerd in samenwerking met de NVFM. De discussie richtte zich vooral op de implicaties die deze nieuwe vorm van communicatie met de huisarts met zich meebrengt. Indien u vragen heeft, dan kunt u die richten aan Anton Kool of Esther van Noort.

 

7 augustus 2008

Programma eConsult in de huisartsenpraktijk
Op 28 augustus organiseert Curavista in samenwerking met de NVFM het minisymposium "eConsult in de huisartsenpraktijk". Op basis van onze ruime ervaring met het eConsult in de huisartsenpraktijk is het programma tot stand gekomen.
Programma

 

juli 2008

Online begeleiding werkt
Gericht online-advies van de apotheker helpt patiënten met hypertensie hun bloeddruk onder controle te houden [JAMA.2008;299(24):2857-67]. Aan de studie namen bijna achthonderd patiënten met ongecontroleerde hypertensie deel. Ze kregen toegang tot een webomgeving met leefstijladviezen waarin ook e-mailcommunicatie met hun arts mogelijk was. Ook kregen ze een bloeddrukmeter voor thuisgebruik en begeleiding door de apotheker in de vorm van bloeddrukmonitoring en adviezen met betrekking tot medicijngebruik en leefstijl.
Na een jaar bleek deze uitgebreide behandeling effectiever dan de standaardbehandeling of de behandeling die alleen bestond uit toegang tot de webomgeving en gebruik van de bloeddrukmeter. De begeleiding door de apotheker had een duidelijke meerwaarde. De patiënten die deze begeleiding kregen, bereikten de grootste verlaging van zowel de systolische als de diastolische bloeddruk.

 

23 juni 2008

Persbericht in pharmasite.nl
Zes indicaties beschikbaar als patiëntendossier. >>Lees meer
(Bron: nieuws op pharmasite.nl)

 

13 juni 2008

Patiënt beslist zelf over bijhouden dossier
Patiënt kan eigen dossier bijhouden met Curavista. >>Lees meer
(Bron: nieuws ICT zorg)

 

10 juni 2008

Mijn Diabetes Online
Mijn diabetes online; coaching van mensen met diabetes.
>>Lees meer
(Bron: EADV Magazine Juni 2008)

 

1 juni 2008

Mijn Astma Online en Mijn COPD Online
Gezondheidsmeter brengt nu ook online patiëntendossier voor astma en COPD. Daarmee zijn 6 belangrijke indicaties voor de huisartsenpraktijk beschikbaar. Meer informatie? Kijk op:
www.mijnbloeddrukonline.nl, www.mijndiabetesonline.nl, www.mijnmigraineonline.nl, www.mijnosteoporoseonline.nl, www.mijnastmaonline.nl, www.mijncopdonline.nl

 

18 april 2008

Therapienter operationeel bij 12 pilot-apotheken
In het eerste kwartaal van 2008 is Therapienter met 12 apotheken in een pilot van start gegaan. De data uit de pilot worden nader geanalyseerd. Op basis van de ruwe data is besloten tot een landelijke roll-out over te gaan. Meer weten? Uw apotheek direct aanmelden? Stuurt u dan een e-mail naar info@curavista.nl.

 

18 maart 2008

Persbericht Zorg en ICT
Curavista biedt al vijf jaar lang persoonlijke zorgdossiers aan. >>Lees meer (Bron: nieuws ICT zorg)

 

3 maart 2008

Inloggen op elke gewenste website
Meer traffic voor uw eigen website? Curavista biedt u de mogelijkheid om de inlog tot Gezondheidsmeter op uw eigen website te plaatsen. Handig voor u en uw patiënten en nog meer reden om regelmatig uw website te bezoeken om het persoonlijke behandeldossier bij te houden of te eConsulten.
Plaatsing van het inlog-object is eenvoudig: u of uw webmaster ontvangt een kant en klaar object dat direct op uw website is te plaatsen. Desgewenst kunt u het inlogveld laten aanpassen aan uw eigen huisstijl.
Belangstelling? Bel: 0162-520571 of mail info@curavista.nl.

 

7 februari 2008

Modern Medicine besteed aandacht aan monitoring van migraine met Gezondheidsmeter
ALERT biedt deelnemers inzicht in het patroon van migraine aanvallen. In Modern Medicine is recent een artikel verschenen in de rubriek MediQuest over migraine. Naast medicamenteuze behandeling is ook inzicht in het patroon van de aanvallen van belang om aanvallen te kunnen voorkomen en/of op tijd te behandelen. Mijn migraine online (ALERT) biedt mensen met migraine deze mogelijkheid, waarbij de eigen arts mee kan kijken en advies kan geven.

 

21 januari 2008

Therapienter van start: catch-all programma voor apotheken.
Therapienter biedt aan apotheken de mogelijkheid om iedereen die een recept ophaalt, online te begeleiden. Items die aan de orde komen hebben betrekking op concordantie en zelfmanagement door de deelnemers. Apotheken die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via info@curavista.nl

 

1 januari 2008

Cursus: "e-consult in de huisartsenpraktijk".
Gezondheidsmeter biedt sinds 1 januari 2006 het e-consult aan in een gestructureerde omgeving. Deze praktijkervaring is vertaald naar een cursus e-consult. De training wordt regelmatig georganiseerd. Heeft u belangstelling om met uw HOED, HAGRO of anderszins deel te nemen, vraag dan meer informatie aan via info@curavista.nl

Overzicht nieuws 2006

Posted op 31/12/2006 14:00:00 ( 1886 gelezen )

17 november 2006.

Letter to the editor (PW:2006:46)
Wij hebben met interesse het artikel van Dubbeldam en Herings (PW 2006,42: 1326-1327) gelezen. Zij breken hierin een lans voor het verbeteren van de therapietrouw bij de behandeling van bisfosfonaten, teneinde een optimaal effect van de behandeling te realiseren. 
Van midden 2003 tot eind 2005 is bij 60 apotheken in Nederland de haalbaarheid onderzocht van een programma om de korte (3 maand) en middellange termijn (6 maand) therapietrouw bij gebruik van eenmaal weekse bisfosfonaten te stimuleren. In het 3 maands-programma B-Day werd input (herinneringen, stimuli) aan de gebruiker gegeven, maar ook naar diens ervaringen met de behandeling gevraagd. Hiervoor werd op regelmatige basis een korte questionnaire aan de gebruiker voorgelegd. Deze informatie was on-line beschikbaar voor de apotheker, die dus continu kon monitoren en tegelijkertijd werd er individuele feedback aan de gebruiker geproduceerd. 
Er hebben 226 gebruikers aan het programma deelgenomen. Zij werden uitgenodigd door de deelnemende apotheek en ontvingen via ons bureau vervolgens de begeleiding: schriftelijk of digitaal. Van 186 is bij de apotheek nagevraagd of zij na 3 resp. 6 maanden nog bisfosfonaten ophaalden. Dit was in 86% (3 maanden) resp. 84% (6 maanden) het geval. Een belangrijke indicator voor het stoppen met het gebruik, bleek een afnemende motivatie om input aan de apotheker te geven via het invullen de questionnaires. Ook in onze andere interactieve programma's zien wij deze indicator terug. 
Het lijkt dus mogelijk om via interactieve programma's (combinatie van input geven en feedback vragen) tussen behandelaar en behandelde de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling te verhogen. De interactie geeft bovendien de behandelaar handvatten de behandeling aan te passen aan de individuele reacties van de behandelde -vooral als deze het hoofd in de schoot dreigt te leggen.

 

2 november 2006:

Gezondheidsmeter nu ook in België
Het eerste patiënten support programma, dat gebruik maakt van de software van Gezondheidsmeter, is operationeel in de Benelux. Dit betekent dat nu ook een Franse versie van de software van Gezondheidsmeter beschikbaar is gekomen. De software is nu beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. De software Gezondheidsmeter is internationaal bekend onder de naam "het Curavista platform". Operations blijft in Nederland gevestigd.

 

17 oktober 2006:

Statistiek module over bezoekersaantallen toegevoegd aan Gezondheidsmeter.
Met deze module is het mogelijk om per patiëntenprogramma de pagina's te zien die patiëntenë en artsen bezoeken per dag. Alle data zijn geanonimiseerd om de identitieit van deelnemers te beschermen.

 

28 september 2006:

Poster OPTIVIT gepresenteerd op ECTRIMS.
Optimisation of immunomodulating therapy with Copaxone once daily 20 mg sc in combination with a patient self-monitoring programme in the Netherlands (OPTIVIT): baseline results P.J.H. Jongen, E.A.C.M. Sanders, L.H. Visser, C.P. Zwanikken for the OPTIVIT Study Group.

Op het 22ste Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis te Madrid zijn de baseline data van de OPTIVIT studie gepresenteerd. OPTIVIT onderzoekt of de inzet van een patiënten ondersteuningsprogramma helpt bij het optimaliseren van de therapie met glatirameer acetaat. OPTIVIT is een programma van Gezondheidsmeter.

 

5 september 2006:

Vliegende start van ALERT.
Het Almogran patiënten ondersteuningsprogramma is een programma dat bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt. Patiënten met migraine krijgen meer inzicht in hun eigen ziekte, artsen kunnen hun behandelplan afstemmen op de individuele patiënt. Ga hier naar tevapharma.nl

 

7 juni 2006:

Meerdere zorgverleners kunnen bij patiënteninput.
Binnen Gezondheidsmeter is het nu mogelijk om met meerdere zorgverleners naar de informatie van een patiënt te kijken. De eerste deelnemende patiënten geven aan dit prettig te vinden bij de behandeling van hun diabetes, waarbij de verpleegkundige nauw samenwerkt met de arts. Ook bij de programma's waar therapietrouw een rol speelt geven patiënten aan dat ze graag arts én apotheker naar de gegeven informatie laten kijken. Gelijktijdig is het reeds bestaande eConsult aangepast: zorgverleners, gekoppeld aan dezelfde patiënt, kunnen onderling ook communiceren over de patiëntendata.

 

15 mei 2006:

Programma voor patiënten met migraine operationeel.

 

3 mei 2006:

AcToday operationeel
AcToday is het patiëntenbegeleidingsprogramma voor patiënten die met Actonel of ActoKit worden behandeld. Het concept van AcToday is bewezen in de dagelijkse praktijk. Apothekers en huisartsen, die AcToday in hun praktijk willen inzetten, kunnen bij de helpdesk gezondheidsmeter informatie en hun persoonlijke toegangscode aanvragen.

 

11 april 2006:

Nieuwe lay-out voor Gezondheidsmeter
Het Gezondheidsmeter ontwikkelteam (inmiddels al 8 man/vrouw sterk) heeft met man en macht gewerkt aan een nieuwe "look-and-feel" en navigatiestructuur voor Gezondheidsmeter. Door het toevoegen van vele nieuwe functionaliteit was een nieuwe navigatiestructuur hard nodig. De nieuwe navigatie is meteen geschikt voor de nieuwe functionaliteiten die in de komende maanden worden gereleased.
Alle programma's die operationeel zijn op Gezondheidsmeter profiteren automatisch mee van alle vernieuwingen.

 

27 maart 2006:

B-Day wijst de weg, waar nu ook anderen durven te gaan.....
Wat velen lang voor onmogelijk hielden is toch gelukt: mensen die een bisfosfonaat gebruiken helpen bij hun therapietrouw. Nu het succes van B-Day onomstotelijk vaststaat, kunnen anderen niet achterblijven. Zonder schroom wordt gebruik gemaakt van de paden die door B-Day zijn geëffend. In de hoop op hetzelfde resultaat? Voor één programma is dat succes zeker weggelegd: AcToday, de enige echte opvolger van B-Day.

Met exact alle ingrediënten die B-Day zo succesvol maken. Dus niet alleen informatie sturen, maar ook vragen naar de ervaringen van de patiënt. En die ervaringen terugkoppelen aan patiënt en apotheker. Dat is wat alle programma's van Gezondheidsmeter zo uniek maakt.

 

17 maart 2006:

DiFend Registry nu in 6 academische centra.
Inmiddels participeren 6 academische centra in DiFend (UMCN, UMC, VUMC, AZM, UMCG, en Vrije Universiteit Leuven). Het is de bedoeling om de komende periode het aantal van 100 reeds geregistreerde patiënten flink uit te breiden.

 

20 februari 2006:

Succes B-Day ook anderen niet ontgaan! Osteoservice, voor gebruikers van Fosavance.
Vijf van de zes patiënten zet de behandeling met wekelijks bisfosfonaat ook na drie maanden door. Het resultaat van drie maanden begeleiding en deelname aan B-Day. Zonder B-Day haakt bijna 1 op de drie af. Dit succes is ook anderen niet ontgaan. Sinds enkele weken is Osteoservice beschikbaar. Voor patiënten die Fosavance gebruiken. De invulling van dit programma lijkt op dat van B-Day: 12 weken een herinnering per post, tips voor het juiste gebruik van de medicatie en nuttige adviezen.
Wij feliciteren de initiatiefnemers en bedenkers van Osteoservice met het tot stand komen van het programma en wensen hen veel succes. Aan B-Day heeft het daaraan niet ontbroken.

 

17 januari 2006:

Presentatie data B-Day in Barcelona.
Op het symposium "2nd Annual Pharma Sales & Marketing Effectiveness - Rx Communication - European Style" presenteert Anton Kool de B-Day casus.

 

1 januari 2006:

PharmaNetX wordt Curavista
De software van Gezondheidsmeter is in het Engels beschikbaar en ook andere talen zijn relatief eenvoudig te implementeren. Deze ontwikkeling maakt belangstelling vanuit het buitenland groter. Daarom is besloten tot een officiële naamswijziging. Vanaf 1 januari 2006 gaan we verder onder de naam Curavista.Nieuws uit 2009

Posted op 31/12/2009 13:30:00 ( 2085 gelezen )

Overzicht

Klik onderaan voor een gedetailleerde versie..

17 december - Eerste huisartsenpraktijk
4 december - MS-Centrum Leeuwarden gebruikt software Gezondheidsmeter
23 november - Curavista introduceert eigen webpagina's voor zorgverleners, die online patiënten willen begeleiden met het Behandelings Interactie Systeem
6 november - Curavista introduceert voor diabetes en CVRM het BIS: Behandelings Interactie Systeem
19 oktober - Curavista introduceert het BIS: Behandelings Interactie Systeem
28 september - eConsulten naar HIS, AIS of ZIS
23 september - Web-based guided insulin self-titration in patients with type 2 diabetes: the Di@log study. Design of a cluster randomised controlled trial [TC1316].
8 september - 6 websites CGR-proof
24 juli - Start Cair Studie
09 juli - Uitbreiding Software Gezondheidsmeter:toevoegen documenten
8 juli 2009 - Abstract OPTIVIT studie geaccepteerd.
24 juni - Rapport MijnMigraine Online.
6 mei 2009 - Nieuw rustdagboek voor mensen met MS.
12 maart 2009 - Nieuw register PedMyc operationeel
3 maart 2009 - Astma&COPDnieuws besteed aandacht aan Gezondheidsmeter
13 februari 2009 - Symposium Vitale Vaten
26 januari 2009 - Factsheet Curavista

Lees verder...

Overzicht nieuws 2007

Posted op 31/12/2007 14:00:00 ( 1790 gelezen )

19 november 2007

AcToday studie gestart.
De AcToday studie is een onderzoek naar de invloed van het AcToday patiëntenondersteuningsprogramma op de persistentie van osteoporose behandeling. Meldt u aan op www.gezondheidsmeter.nl

 

5 september 2007

Hoge bloeddruk? I-COMPLY ondersteunt
is een uitgebreid programma voor mensen die worden behandeld voor hoge bloeddruk. Zij kunnen een (bloeddruk)dagboek invullen, e-mails ontvangen met tips en informatie over de aanpak van hoge bloeddruk, zelf sms-reminders programmeren en nog veel meer. Meer weten? Bel 0800-I-COMPLY (0800-4266759)

 

14 juli 2007

Twee nieuwe programma's beschikbaar
Voor mensen met de ziekte van Parkinson is vandaag ONCE-Azilect gestart (studie naar de effecten van rasigiline behandeling) gestart en voor mensen met matige tot ernstige pijn is RELIEVE het ondersteuningsprogramma dat gebruik maakt van de software van Gezondheidsmeter.
De aanmeldingen voor deze programma's lopen op dit moment via de arts.

 

19 juni 2007

Artsen kunnen zelf online deelnemers aanmelden
Artsen die gebruik maken van een van de dagboeken van Gezondheidsmeter bij het monitoren van hun patiënten, kunnen online hun aanmeldingen verrichten.
Na aanmelding ontvangen deelnemers automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord op hun e-mail adres. Artsen kunnen met alle deelnemers eConsulten.

 

11 mei 2007

Nu zelf aanmelden
Patiënten kunnen nu zichzelf aanmelden voor deelname aan Gezondheidsmeter. In de komende weken worden steeds nieuwe indicaties toegevoegd.

 

januari 2007

Mycology Newsletter.
Difend: an online registry of invasive pulmonary mould disease. (download)

Overzicht nieuws 2005

Posted op 31/12/2005 14:10:00 ( 1780 gelezen )

7 december 2005:

Testresultaten eConsult implementatie positief
Begin oktober heeft het CTG een tarief voorgesteld voor het e-consult voor huisartsenzorg. Dit eConsult moet aan verschillende voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Binnen Gezondheidsmeter wordt het eConsult geïmpletenteerd en zal in januari 2006 beschikbaar zijn.

 

22 november 2005:

Analyse eerste 200 deelnemers B-Day
Het doel van B-Day is om nieuwe gebruikers van een bisfosfonaat te helpen hun medicatie op het juiste moment en de juiste manier te nemen. Niet alleen tijdens de begeleiding maar ook daarna.
Op 1 oktober 2005 waren ruim 200 patiënten aangemeld voor B-Day, begeleiding voor bisfosfonaatgebruikers. Op dat moment hadden 164 deelnemers het programma volledig doorlopen of kunnen doorlopen. Conform de planning is aan de begeleidende apotheek gevraagd te verifiëren in hoeverre deze groep van 164 nog altijd hun bisfosfonaat-behandeling voortzetten.

86 procent van de deelnemers (n=141) heeft tijdens het programma hun bisfosfonaat gebruikt en het programma helemaal afgemaakt. Slechts 4% (n=6) staakt binnen 1 maand na beëindiging van de begeleiding alsnog de behandeling (gemeten). Reden voor succes: er is een korte self-assesment vragenlijst en feedback hierover. Het blijkt belangrijk dat de deelnemers worden uitgenodigd de apotheker op de hoogte te houden: via de 'self-assessment' vragenlijst, waarin zij hun perceptie geven over de behandeling en de aandoening. 83% van de deelnemers die het programma hebben afgemaakt hebben die vragenlijsten ingevuld. Bovendien ontbrak in de helft van de andere gevallen alleen de laatste vragenlijst. Het is uiteraard niet verplicht, maar het ontbreken van een ingevulde self-assessment lijkt dan ook een belangrijke indicator dat de patiënt (dreigt) af te haken.

 

26 september 2005:

Tweede kamerlid Vietsch bezoekt PharmaNetX. Nieuw initiatief verbetert de zorg. open persbericht

 

4 augustus 2005:

Individuele computer-gegenereerde voorlichting remt langdurig gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen
Individuele computer-gegenereerde voorlichting gericht op het verminderen of stoppen met het chronisch gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is twee tot vier maal zo effectief als algemene voorlichting. Met behulp van deze nieuwe methode is het namelijk mogelijk rekening te houden met relevante persoonlijke kenmerken van gebruikers van deze middelen. Een bijkomend voordeel is dat de belasting voor de huisarts minimaal is. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Leiden in opdracht van het College van Zorgverzekeringen. (Bron: CVZ, klik hier voor het integrale rapport)

 

4 juli 2005:

www.difend.org operationeel
Vanaf heden is het "Registry on Systemic Mycosis" in de engelstalige versie beschikbaar. Dit betekent dat naast de 3 deelnemende nederlandse academische ziekenhuizen ook buitenlandse ziekenhuizen kunnen participeren.

 

1 juni 2005:

Introductie on-line patiëntendagboekjes.
Gezondheidsmeter biedt een nieuwe manier voor patiënten om zichzelf te monitoren: on-line patiëntendagboekjes. Deze dagboekjes bieden nieuwe functionaliteit voor arts én patiënt. Nieuwsgierig? Meer informatie bij Esther van Noort (0162-520571).

 

13 april 2005:

Eerste analyse B-DAY door apothekers.
Deelnemende apothekers hebben de data geanalyseerd van de patiënten die 3 maanden hebben deelgenomen aan B-DAY. De reacties zijn bijzonder positief, evenals de resulaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Kool (06-55.120.654).

 

1 maart 2005:

AGIS Diabetes Test: eerste 30 patiënten hebben 1 jaar meegedaan
De eerste 30 patiënten hebben het eerste jaar AGIS Diabetes Test afgesloten. Diabetes Test is een nieuw instrument voor diabetici. Na 1 jaar deelname ontvangen alle deelnemers een vragenlijst. Daarnaast wordt gekeken of de waarden (glucose, HbA1c etc.) verbeterd zijn. Bijna alle deelnemers hebben hun kwalitatieve vragenlijst over wat zij van Diabetes Test vinden teruggestuurd. De verwachting is dat over een half jaar de eerste 150 patiënten een jaar hebben doorgelopen. Op basis van de beschikbare gegevens vind de analyse plaats. Dit rapport wordt eind 2005 verwacht.

 

5 februari 2005:

Er is een nieuw programma beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u bellen met PharmaNetX b.v.

 

18 januari 2005:

Presentatie DiFend op de EBMT
Op zondag 20 maart wordt DiFend gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Group for Blood and Marrow Transplantation (www.ebmt.org) in Praag.

 

08 januari 2005:

Veel aanvragen voor B-DAY
Binnen enkele dagen na de start van B-Day voor Nederland, zijn er al ruim 30 positieve reacties van apotheken om deel te nemen.

 

30 oktober 2004:

DiFend ICAAC presentation download full text.
De incidentie van Aspergillus infecties in Nederland is laag. Drie academische centra hebben de handen ineen geslagen om tot een epidemiologische dataverzameling te komen over het beloop en behandelwijze van Aspergillus infecties. De software van Infometer ondersteunt DiFend logistiek. De eerste resultaten zijn gepubliceerd op de ICAAC. Pfizer Nederland bv sponsort het project.« 1 ... 13 14 15 (16)

Nieuwsbrief

Laatste nieuws

[17/08/2020 | 59 hits]
Telemonitoring: ontwerp op m...
[5/08/2020 | 50 hits]
Telemonitoring: schaalbaar, ...
[11/05/2020 | 410 hits]
LongFonds, Caphri Instituut ...
[23/04/2020 | 444 hits]
Online eHealth stijgt
[17/04/2020 | 466 hits]
CE marking en eHealth module...
[3/04/2020 | 440 hits]
ErasmusMC zet veilig beeldbe...
[18/03/2020 | 527 hits]
Veilig videoconsult: juist n...
[11/03/2020 | 458 hits]
eHealth & PGO & wetenschap...
[5/03/2020 | 470 hits]
eHealth & PGO: van ons allem...
[24/02/2020 | 412 hits]
eHealth & PGO & Duitsland...